Foto Artikelnr Omschrijving Referentie
 HUOT12FHuot polythene koppeling bsn 1/2 f9004.N15
 HUOT12MHuot polythene koppeling bsn 1/2 m9003.N15
 HUOT2FHuot polythene koppeling bsn 2'' f9004.N50
 HUOT8/4MHuot polythene koppeling bsn 2" m9003.N50
 HUOT34FHuot polythene koppeling bsn 3/4 f9004.N20
 HUOT34MHuot polythene koppeling bsn 3/4 m9003.N20
 HUOT44FHuot polythene koppeling bsn 4/4 f9004.N26
 HUOT44MHuot polythene koppeling bsn 4/4 m9003.N26
 HUOT54FHuot polythene koppeling bsn 5/4 f9004.N33
 HUOT54MHuot polythene koppeling bsn 5/4 m9003.N33
 HUOT64FHuot polythene koppeling bsn 6/4 f9004.N40
 HUOT64MHuot polythene koppeling bsn 6/4 m9003.N40
 HUOT2012FHuot polythene koppeling metrisch 20 x 1/2 f9014.20
 HUOT2012MHuot polythene koppeling metrisch 20 x 1/2 m9013.20
 HUOT2534FHuot polythene koppeling metrisch 25 x 3/4 f9014.25
 HUOT2534MHuot polythene koppeling metrisch 25 x 3/4 m9013.25
 HUOT3244FHuot polythene koppeling metrisch 32 x 4/4 f9014.32
 HUOT3244MHuot polythene koppeling metrisch 32 x 4/4 m9013.32
 HUOT4054FHuot polythene koppeling metrisch 40 x 5/4 f9014.40
 HUOT4054MHuot polythene koppeling metrisch 40 x 5/4 m9013.40
 HUOTMOF12Huot polythene koppeling mof normaal bsn 1/29002.N15
 HUOTMOF2Huot polythene koppeling mof normaal bsn 2"9002.N50
 HUOTMOF34Huot polythene koppeling mof normaal bsn 3/49002.N20
 HUOTMOF44Huot polythene koppeling mof normaal bsn 4/49002.N26
 HUOTMOF54Huot polythene koppeling mof normaal bsn 5/49002.N33
 HUOTMOF64Huot polythene koppeling mof normaal bsn 6/49002.N40
 HUOTMOF12VERSTHuot polythene koppeling mof versterkt bsr 1/29002.R15
 HUOTMOF2VERSTHuot polythene koppeling mof versterkt bsr 29002.R50
 HUOTMOF34VERSTHuot polythene koppeling mof versterkt bsr 3/49002.R20
 HUOTMOF44VERSTHuot polythene koppeling mof versterkt bsr 4/49002.R26
 HUOTMOF54VERSTHuot polythene koppeling mof versterkt bsr 5/49002.R33
 HUOTMOF64VERSTHuot polythene koppeling mof versterkt bsr 6/49002.R40
 HUOT12FVERSTERKHuot polythene koppeling versterkt bsr 1/2 f9004.R15
 HUOT12MVERSTERKHuot polythene koppeling versterkt bsr 1/2 m9003.R15
 HUOT2FVERSTERKTHuot polythene koppeling versterkt bsr 2" f9004.R50
 HUOT84MVERSTERKHuot polythene koppeling versterkt bsr 2" m9003.R50
 HUOT34FVERSTERKHuot polythene koppeling versterkt bsr 3/4 f9004.R20
 HUOT34MVERSTERKHuot polythene koppeling versterkt bsr 3/4 m9003.R20
 HUOT44FVERSTERKHuot polythene koppeling versterkt bsr 4/4 f9004.R26
 HUOT44MVERSTERKHuot polythene koppeling versterkt bsr 4/4 m9003.R26
 HUOT54FVERSTERKHuot polythene koppeling versterkt bsr 5/4 f9004.R33
 HUOT54MVERSTERKHuot polythene koppeling versterkt bsr 5/4 m9003.R33
 28.12.002300Huot polythene koppeling versterkt bsr 6/4 f9004.R40
 HUOT64VERSTERKTHuot polythene koppeling versterkt bsr 6/4 m9003.R40